List of Jetalpur Temple THAL

No. Thal - English Thal - Gujarati Rs.
1. Churmana Laduno Thal ચુરમાના લાડુ નો થાળ 1200
2. Magasno Thal મગસનો થાળ 1200
3. Tharela Manaj no Thal ઠરેલા માનજ નો થાળ 1400
4. Mohanthal no Thal મોહનથાળ નો થાળ 1400
5. Bundina Ladu no Thal બૂંદીના લાડુ નો થાળ 2400
6. Motiya Ladu no Thal મોતૈયા લાડુ નો થાળ 1500
7. Malpuva no Thal માલપુવા નો થાળ 1700
8. Dudhpak no Thal દૂધપાક નો થાળ 1700
9. Shikhand Puri no Thal શિખંડ પૂરી નો થાળ 1700
10. Topara Pak ટોપરા પાક 1900
11. Adadiya No Thal અડદિયા નો થાળ 2100
12. Sata no Thal સાટા નો થાળ 2100
13. Gulab jamju no Thal ગુલાબ જાંબુ નો થાળ 2100
14. Mesur no Thal મૈસુર નો થાળ 3500
15. Vadi na Brahman and Student ni Rasoi વાડી ના બ્રાહ્મણ અને વિદ્યાર્થીઓ ની રસોઈ 4000
16. Daily Anamat Thal રોજ નો અનામત થાળ 5000
17. Thakorji no Thal and santo ni Rasoi ઠાકોરજી નો થાળ અને સંતો ની રસોઈ 5700
18. Dainik Fulhar દૈનિક ફુલહાર 200